İnteraktif CD

08 Nisan 2003 - 25073           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4838 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Ulaş GÖÇMEN'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/48)

4

- Hükümlü Mustafa TOKUR'un Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/49)

4

- Hükümlü Murat KIRSAY'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/50)

5

- Hükümlü Nil Pınar ARIN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/51)

5

- Hükümlü Necatin AYAZ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/52)

6

Yönetmelikler

- Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 47 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

7

- Ankara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANÜNSAM) Yönetmeliği

7

Tebliğler

- 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 7) - 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 7)

11

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

19

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

19

- Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim Lisansı Tebliği

20

- Rekabet Kurulunun 02-13/128-55 Sayılı Kararı

22

- Rekabet Kurulunun 02-24/244-99 Sayılı Kararı

25

- Rekabet Kurulunun 02-26/265-105 Sayılı Kararı

40

- Rekabet Kurulunun 02-30/346-141 Sayılı Kararı

46

- Rekabet Kurulunun 02-36/392-162 Sayılı Kararı

47

- Kırklareli İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

50

- Siirt Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 11)

52

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/44 (4566 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/192 Sayılı Kararı

57

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/7 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2003/3 Sayılı Kararı

63

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/171 (3167 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/5 Sayılı Kararı

65

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

70

İlanlar

a - Yargı İlanları

71

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

88

c- Çeşitli İlanlar

466

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474