İnteraktif CD

03 Nisan 2003 - 25068           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/5375 Türk - İspanyol Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/5380 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Denizcilik Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

10

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'e, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Enis ARAS'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/46)

19

- Hükümlü Abdurrahman BAGUÇ'un Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/47)

19

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

20

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 382 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

- Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

27

- Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sualtı Tarih ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Adının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

30

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

30

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 01-12/113-28 Sayılı Kararı

31

- Rekabet Kurulunun 01-22/195-51 Sayılı Kararı

34

- Rekabet Kurulunun 01-26/252-71 Sayılı Kararı

36

- Rekabet Kurulunun 01-41/412-106 Sayılı Kararı

39

- Rekabet Kurulunun 01-58/602-157 Sayılı Kararı

48

- Rekabet Kurulunun 02-01/4-1 Sayılı Kararı

52

- Rekabet Kurulunun 02-02/21-6 Sayılı Kararı

58

- Rekabet Kurulunun 02-24/243-98 Sayılı Kararı

61

- Rekabet Kurulunun 02-28/315-130 Sayılı Kararı

66

- Rekabet Kurulunun 02-52/666-270 Sayılı Kararı

71

- Rekabet Kurulunun 02-56/692-280 Sayılı Kararı

75

İlanlar

a - Yargı İlanları

77

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

103

c- Çeşitli İlanlar

471

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474