İnteraktif CD

02 Nisan 2003 - 25067           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5360 Bazı Ülke Vatandaşlarına Tanınmış Olan Vize Muafiyetlerinin Kaldırılmasına İlişkin Karar

2

Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

4

Atama Kararı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

4

Yönetmelik

- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Tebliğler

- 14 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

7

- 4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici Birinci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (TRKGM: 2003/03) - 4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici Birinci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (TRKGM: 2003/03)

14

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90