İnteraktif CD

29 Mart 2003 - 25063           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kuruluşların Bağlı Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Olan Bazı Kuruluşların, Başbakanlığa Bağlanmasına Dair Tezkere - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Olan Bazı Kuruluşların, Başbakanlığa Bağlanmasına Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı 2003/5381 Çorum Belediye Başkanlığı'nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkındaki 28/8/2002 Tarihli ve 2002/4722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 2

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

3

Tebliğler

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 248) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 248)

3

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 266)

5

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 314) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 314)

6

- Kars Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

7

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/152 (746 Sayılı TBMM Kararı ile İlgili), K: 2002/94 Sayılı Kararı

9

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/35 (4320 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/104 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/35 (4320 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/104 Sayılı Kararı

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90