İnteraktif CD

28 Mart 2003 - 25062           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

28.03.2003 Cuma Sayı: 25062 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

2

- Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) Yönetmeliği

5

- Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) Yönetmeliği

8

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/138 (4726 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/96 Sayılı Kararı

11

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/8 (4726 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/9 Sayılı Kararı

17

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90