"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:27.03.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25061A

MADDE 1- 3/4/1993 tarihli ve 21541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyelerinden biri, her yıl olağan genel kurul toplantısında yenilenir. Aynı üyenin temsilcileri ile farklı kuruluşları temsil etseler bile, aynı kişiler en fazla iki dönem üst üste yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Borsa yönetim kurulu üyeliklerinin süre dolmadan boşalması halinde, yerine aynı grubun yedek üyesi geçer ve görevi sona eren üyenin süresini tamamlar. Süre dolmadan bu üyeliğin de boşalması halinde ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca üye seçimi yapılır."

Yürürlük

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)