İnteraktif CD

24 Mart 2003 - 25058           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 765 Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güven Oylamasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91