İnteraktif CD

21 Mart 2003 - 25055           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

- 762 Samsun'da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

2

- 763 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a Gönderilmesine; Bu Kuvvetlerin Gerektiğinde Belirlenecek Esaslar Dairesinde Kullanılmasına ve Muhtemel Bir Askeri Harekat Çerçevesinde Yabancı Silahlı Kuvvetlere Mensup Hava Unsurlarının Türk Hava Sahasını Türk Makamları Tarafından Belirlenecek Esaslara ve Kurallara Göre Kullanmaları İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 6 Ay Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

- Başbakanlığa Bağlı Bulunan Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Dışişleri Bakanlığına Bağlanmasına Dair Tezkere

5

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet AYDIN'a, Çevre Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Şahin GEÇİT'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/42)

8

- Hükümlü Mustafa SAĞDIÇ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/43)

8

Yönetmelikler

- Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

9

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 4 ve 20 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

Tebliğ

- Kahramanmaraş İli Sınırları İçerisinde, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

10

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

11

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90