İnteraktif CD

19 Mart 2003 - 25053           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5344 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında, Topluluğun Halk Sağlığı Alanındaki Eylem Programına (2003-2008) Türkiye'nin Katılımı Hakkındaki Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Okan ÜNSAL'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/40)

9

- Hükümlü Mustafa ALTAN'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/41)

9

Atama Kararları

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Halim SÖZBİLİR'in Atanması Hakkında Karar

10

- Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Güner ÖNCE'nin Atanması Hakkında Karar

10

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ramazan AYDIN'ın Atanması Hakkında Karar

10

Yönetmelikler

- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (87/404/AT)

10

- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (90/384/AT)

11

- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (90/396/AT)

11

- Yeni Sıcaksu Kazanlarına Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

11

- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (97/23/AT)

12

- Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (99/36/AT)

12

- Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90