İnteraktif CD

12 Mart 2003 - 25046           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu'nun İstifasına Dair İşlem

- Başbakan Abdullah GÜL Başkanlığındaki 58. Hükümetin İstifa Etmesi ile İlgili Tezkere

2

Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair İşlem

- Bakanlar Kurulu'nun Yeniden Kurulması İçin, Siirt Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Görevlendirilmesine Dair Tezkere

2

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5293 Türk - Makedon Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5290 Antalya İli, Merkez İlçe, Sütçüler Mahallesi'nde Bulunan, Mülkiyeti Hazine'ye Ait Bazı Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

23

- 2003/5305 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Statü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2003/5305 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Statü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

33

Atama Kararları

- Devlet, Milli Savunma, Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

37

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

40

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

41

Yönetmelikler

- Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 ve 17 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

60

- Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliği

61

Tebliğ

- Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2003/8)

71

İlanlar

a - Yargı İlanları

73

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

83

c- Çeşitli İlanlar

368

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378