İnteraktif CD

06 Mart 2003 - 25040           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4812 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4815 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4816 Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü - Tiflis - Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Eklerini Teşkil Eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması ve Hükümet Garantisine İlişkin Tecdit ve Değişiklik Anlaşmalarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

3

- 4818 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11

- 4819 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11

- 4820 Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12

- 4821 Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Mustafa DEMİRER'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/29)

13

- Hükümlü Faik ÖNDER'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/30)

13

- Hükümlü Selahattin AKCAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/31)

14

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

14

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

24

- Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

35

Kamu İhale Kurulu Kararı

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-01 Sayılı Kararı

37

Tebliğler

- Mecburi Standard ÖSG-2003/12 Sayılı Tebliğ

38

- Mecburi Standard ÖSG-2003/13 Sayılı Tebliğ

41

- Mecburi Standard ÖSG-2003/14 Sayılı Tebliğ

49

- Mecburi Standard ÖSG-2003/15 Sayılı Tebliğ

58

- Mecburi Standard ÖSG-2003/16 Sayılı Tebliğ

64

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/18)

73

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/1) - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/1)

74

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/10)

77

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/13)

80

- Rekabet Kurulunun 01-13/121-31 Sayılı Kararı

81

- Rekabet Kurulunun 01-30/297-87 Sayılı Kararı

88

- Rekabet Kurulunun 02-14/150-66 Sayılı Kararı

93

- Rekabet Kurulunun 02-26/266-106 Sayılı Kararı

102

- Rekabet Kurulunun 02-36/402-169 Sayılı Kararı

108

- Rekabet Kurulunun 02-44/521-216 Sayılı Kararı

127

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

135

İlanlar

a - Yargı İlanları

137

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

196

c- Çeşitli İlanlar

469

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474