İnteraktif CD

04 Mart 2003 - 25038           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Hakem Yönetmeliği

2

- Karate-Do Kuyu ve Dan Sınav Yönetmeliği

14

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Tarım Meslek Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

Tebliğler

- Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılmak Üzere İthal Edilen İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/1) - Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılmak Üzere İthal Edilen İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/1)

25

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

29

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

75

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

78

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtiçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtiçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

128

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

129

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

130

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen ve Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen ve Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

136

- Rekabet Kurulunun 02-05/44-23 Sayılı Kararı

138

- Rekabet Kurulunun 02-08/58-27 Sayılı Kararı

142

- Rekabet Kurulunun 02-18/204-86 Sayılı Kararı

146

- Rekabet Kurulunun 02-26/268-107 Sayılı Kararı

150

İlanlar

a - Yargı İlanları

155

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

158

c- Çeşitli İlanlar

350

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378