İnteraktif CD

02 Mart 2003 - 25036           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Meslek Mensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Danıştay Tetkik Hakimlerinin Görev Yaptıkları Daire ve Kurulların Değiştirilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredisiz Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 01-56/554-130 Sayılı Kararı

3

- Rekabet Kurulunun 02-28/316-131 Sayılı Kararı

13

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91