İnteraktif CD

24 Şubat 2003 - 25030           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNÜSAM) Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Basit Basınçlı Kaplar İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: ÖSG/2003-5)

5

- Gaz Yakan Cihazlar İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: ÖSG/2003-6)

10

- Basınçlı Ekipmanlar İçin Onaylanmış Kuruluş, Bildirilmiş Üçüncü Taraf Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Kullanıcı Denetmeni Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: ÖSG/2003-7)

16

- Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar İçin Onaylanmış Kuruluş ve İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: ÖSG/2003-8)

22

- Yeni Sıcak Su Kazanları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: ÖSG/2003-9)

29

- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: ÖSG/2003-10)

34

- Zonguldak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

40

İlanlar

a - Yargı İlanları

47

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

48

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91