İnteraktif CD

22 Şubat 2003 - 25028           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/5234 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

1

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

12

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5194 Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 27 Kişi Hakkındaki Hükümlerin İptali ve 3 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

12

- 2003/5195 608 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

16

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Ozan AKIN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/25)

34

- Hükümlü Hüseyin TAŞKIN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/26)

34

- Hükümlü Mürsel AYDIN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/27)

35

Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM) Yönetmeliği

36

Tebliğler

- Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında (2003/1) Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003/5)

38

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/19)

38

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 3. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar

39

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90