İnteraktif CD

17 Şubat 2003 - 25023           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç Dr. Abdüllatıf Şener'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Kültür Baknalığınca 3257 Sayılı Kanun Çerçevesinde Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2

- Kültür Bakanlığınca 3984 Sayılı Kanun Çerçevesinde Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

4

- Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliği

6

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

60

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90