İnteraktif CD

10 Şubat 2003 - 25020           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Prof Dr. Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul YALÇINBAYIR'a, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

- Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdulkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

Tebliğler

- 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 5)

7

- 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Geçici Bütçe Uygulamaları) (Sıra No: 6)

8

- Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2003/4)

11

- Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararların Uygulanmasına Dair Tebliğ (PİGM - 2003/1)

13

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

c- Çeşitli İlanlar

67

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

71