İnteraktif CD

06 Şubat 2003 - 25016           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Erciyes Ünüversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Yönetmeliği

2

- Harran Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEM) Yönetmeliği

5

- Yaşar Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

9

- Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliği

14

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: SB-2003/01)

19

- Mecburi Standard Tebliği (No: SB-2003/02)

27

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/2)

43

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/3)

43

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/2)

44

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/4)

101

- 2002 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

133

- 2002 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

177

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/2)

186

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/8)

205

- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Sıra No: 4)

206

- Burdur Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (2002/6)

210

- Nevşehir İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (2003/01)

220

İlanlar

a - Yargı İlanları

221

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

236

c- Çeşitli İlanlar

466

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474