İnteraktif CD

05 Şubat 2003 - 25015           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5203 Fındık Üreticisinin 2002 Yılındaki Gelir Kaybının Telafi Edilmesi Amacıyla Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5203 Fındık Üreticisinin 2002 Yılındaki Gelir Kaybının Telafi Edilmesi Amacıyla Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Karar

2

- 2003/5210 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

3

- 2003/5222 Fındık Üreticisinin Fiyat Hareketlerinden Korunması ve Tarım Reformu Uygulama Projesi Gözetilerek Piyasa İstikrarının Sağlanması Amacıyla, Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Karar - 2003/5222 Fındık Üreticisinin Fiyat Hareketlerinden Korunması ve Tarım Reformu Uygulama Projesi Gözetilerek Piyasa İstikrarının Sağlanması Amacıyla, Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Karar

4

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Malatya Valisi Mustafa YILDIRIM'ın Seçilmesine Dair Karar

7

Atama Kararları

- Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Kazdağlı'nın Yeniden Atanması Hakkında Karar

7

- 2003/5173 Güney Afrika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selim Sermet Atacanlı'nın Merkeze Atanmasına Dair Karar

7

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Sağlık, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

8

Yönetmelikler

- Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Çevre Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

Tebliğ

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/3)

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90