İnteraktif CD

02 Şubat 2003 - 25012           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Anadolu Ünüversitesi Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ve İki Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

- Anadolu Ünüversitesi Yaz Okulu Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 00-2/16-9 Sayılı Kararı

3

- Rekabet Kurulunun 00-20/198-107 Sayılı Kararı

9

- Rekabet Kurulunun 00-23/232-125 Sayılı Kararı

13

- Rekabet Kurulunun 00-24/243-130 Sayılı Kararı

20

- Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 10)

26

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

54

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91