İnteraktif CD

31 Ocak 2003 - 25010           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof Dr. Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 87 Nolu Kararı

6

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 312) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 312)

6

- Rekabet Kurulunun 01-25/238-61 Sayılı Kararı

10

- Rekabet Kurulunun 01-39/391-100 Sayılı Kararı

36

- Rekabet Kurulunun 01-42/424-107 Sayılı Kararı

41

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

67

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90