İnteraktif CD

27 Ocak 2003 - 25006           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5149 3144 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkarılmasına İzin Verilmesi ve Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 14 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

2

Tebliğler

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

81

- Kütahya İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 2002/404)

82

İlanlar

a - Yargı İlanları

83

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

84

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91