İnteraktif CD

25 Ocak 2003 - 25004           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5150 680 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

Tebliğler

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

25

- Mecburi Standard Tebliği

26

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ (No. 2003/1)

29

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Özürlü Personel İstihdamı Hakkında Tebliğ (No. 2003/2)

34

- Antalya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No. 02/11)

35

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

67

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90