İnteraktif CD

20 Ocak 2003 - 24999           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Fatih Ünüversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Fatih Ünüversitesi Meslek Yüksek Okulları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Tebliğler

- Batman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/5)

7

- Batman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/7)

15

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

c- Çeşitli İlanlar

55

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59