İnteraktif CD

16 Ocak 2003 - 24995           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5136 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve 2002 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu'nun Eki Cetvellerde Yer Alan Miktar ve Limitlerin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Nihat SÖNMEZ'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/6)

16

- Hükümlü Özgür SALTIK'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/7)

16

- Hükümlü Halil DOĞAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/8)

17

- Hükümlü Ali Rıza GÜNGÖR'ün Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/9)

17

- Hükümlü Mehmet Bülent YILMAZ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/10)

18

Atama Kararları

- Başbakanlık, Dışişleri, Maliye ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

18

Yönetmelikler

- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

Tebliğler

- Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Malul Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesi ve "Devlet Övünç Madalyası" Verilen Bazı Kişilerle İlgili Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Tebliğ

30

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/9)

35

- Slovak Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

36

- Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

40

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 1996/59 (1412 sayılı Kanun ile İlgili), K. 1997/70 sayılı Kararı

73

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

81

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90