İnteraktif CD

13 Ocak 2003 - 24992           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/60)

6

- 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı - 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı

7

- 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı - 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı

43

- 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı - 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı

48

- 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı - 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı

49

- 2002 Yılı Aralık Ayında Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri - 2002 Yılı Aralık Ayında Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

51

- 2002 Yılı Aralık Ayında Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri - 2002 Yılı Aralık Ayında Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

52

İlanlar

a - Yargı İlanları

53

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91