İnteraktif CD

09 Ocak 2003 - 24988           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4783 Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 4783 Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

TBMM Kararı

- 755 Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

6

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/5096 Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanındaki 6. Çerçeve Programı'na Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

7

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4959 Niğde İli, Merkez İlçesine Bağlı İnli Belediyesi'nin Adının "Yıldıztepe" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

29

- 2002/4962 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesine Bağlı Kavaklı Belediyesi'nin Adının "Beylikdüzü" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

29

- 2002/4989 Zonguldak İli, Ereğli İlçesine Bağlı Armutçuk Belediyesi'nin Adının "Kandilli" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

30

- 2002/5042 Afyon İli, Hocalar İlçesine Bağlı Ahırhisar Belediyesi'nin Adının "Yeşilhisar" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

30

Tebliğ

- Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (No: 2003/03)

31

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

55

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

58