İnteraktif CD

08 Ocak 2003 - 24987 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5139 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

- 2003/5141 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vegisi Oranlarının Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar - 2003/5141 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vegisi Oranlarının Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar

3