İnteraktif CD

06 Ocak 2003 - 24985           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğ

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30) - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30)

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

65

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

66

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91