İnteraktif CD

04 Ocak 2003 - 24983           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç Dr. Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/5006 Yüksek Seçim Kurulu'nca Seçim Tutanağı İptal Edilen Şırnak İli, Cizre İlçesi Belediye Başkanlığının, Bu Yerde Seçim Yenileninceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkındaki 99/13341 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Atatürk Üniversitesi Stratejik Arşatırmalar Merkezi Müdürlüğü Yönetmeliği

3

- Atatürk Üniversitesi Türk - Ermeni İlişkilerini Araştıram Merkezi Yönetmeliği

5

- DÜZELTME

- 27/12/2002 Tarihli ve 24976 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Tebliğ ile İlgili

6

İlanlar

a - Yargı İlanları

7

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

c- Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90