İnteraktif CD

03 Ocak 2003 - 24982           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/5030 Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Arasında İmzalanan OECD-Ankara Çok Tarafalı Vergi Merkezi'nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanmasına İlişkin - 2002/5030 Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Arasında İmzalanan OECD-Ankara Çok Tarafalı Vergi Merkezi'nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanmasına İlişkin "Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/5034 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 28 Nisan 1994 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması ve 3/1/2002 Tarihli ve 2002/3562 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar - 2002/5034 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 28 Nisan 1994 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması ve 3/1/2002 Tarihli ve 2002/3562 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

6

Yönetmelikler

- Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

- Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

30

- Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Çift Anadl ve Yandal Lisans Eğitim-Öğretim Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

31

- Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

32

Tebliğler

- Motorlu Taşıtlar İçin Gündüz Yakılan Lambaların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-87) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/9)

35

- Asimetrik Kısa Huzme ya da Uzun Huzme veya İkisini de Yayan ve Filamanlı Lambalarla Donatılmış, Motorlu Taşıt Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-112) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/10)

36

- Simetrik Kısa Huzme ya da Uzun Huzme veya İkisini de Yayan ve Filamanlı Lambalarla Donatılmış, Motorlu Taşıt Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-113) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/11)

37

- Motordan Kaynaklanan Kirleticilerin Emisyonu Konusunda Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Motosikletlerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-40) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/13)

38

- Motordan Kaynaklanan Gaz Kirleticilerin Emisyonu Konusunda Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Mopedlerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-47) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/14)

39

- Kumandalar, İkazlar ve Göstergelerin Tanıtımını Kapsayan Sürücü Tarafından Çalıştırılan Kumandalar Konusunda İki Tekerlekli Motorlu Taşıtların ve Mopetlerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-60) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/15)

40

- Yangın Tehlikelerinin Önlenmesi Konusunda Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-34) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/16)

41

- Genel Yapısı Bakımından Büyük Yolcu Taşıtlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-36) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/17)

42

- Karayolu Taşıtlarının Ön ve Arka Koruma Parçalarının (Tamponlar vb.) Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-42) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/18)

43

- 1- Önden Alta Girişe Karşı Koruma Tertibatı (FUPDs) 2- Onaylanmış Bir FUPD Tipinin Taşıta Takılması, 3- Önden Alta Girişe Karşı Koruma (FUP) Konusunda Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-93) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/19)

44

- Çift Katlı Büyük Yolcu Taşıtlarının Genel Yapısı Bakımından Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-107) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/20)

45

- Güç Tahrikli Taşıtlarda Çocuk Oturakları İçin Bağlama Tertibatının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-44) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/21)

46

- Büyük Yolcu Taşıtlarının Koltukları ve Bu Taşıtların Koltuklarının ve Bağlantılarının Dayanımı Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-80) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/22)

47

- Önden Çarpma Durumunda Yolcuların Korunması Konusunda Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-94) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/23)

48

- Yakıt Tüketiminin Ölçülmesi Konusunda İçten Yanmalı Motorla Donatılmış Binek Otomobillerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-84) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2002/24)

49

- Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Tebliğ

50

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) (Seri No: 5)

52

- Mersin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/5)

52

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

65

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90