İnteraktif CD

24 Aralık 2002 - 24973           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Dentemenlerinin Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Kültür Bakanlığı Atama ve Görvede Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

c- Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90