İnteraktif CD

23 Aralık 2002 - 24972           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşat TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ön Lisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

3

Tebliğler

- Rekabet Kurumunun 01-43/426-109 Sayılı Kararı

5

- Rekabet Kurumunun 01-57/581-143 Sayılı Kararı

7

- Rekabet Kurumunun 02-02/20-5 Sayılı Kararı

11

- Rekabet Kurumunun 02-13/129-56 Sayılı Kararı

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

22

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91