İnteraktif CD

19 Aralık 2002 - 24968           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

3

- Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Uzman Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

29

- Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

41

- Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

46

- Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

51

- Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

57

Tebliğ

- Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ (No. 2002/68)

65

DÜZELTME

(Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

66

İlanlar

a - Yargı İlanları

67

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

87

c- Çeşitli İlanlar

167

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

186