İnteraktif CD

13 Aralık 2002 - 24962           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali Babacan'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdüllatif Şener'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Osman Pepe'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Hüseyin Ali Günay'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2002/109)

3

- Hükümlü Erdal Arıkan'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2002/110)

3

Atama Kararları

- 2002/4924 Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

4

- Milli Savunma, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Üç Adet Atama Kararı

7

Yönetmelik

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredisiz Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

8

Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/15)

25

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kuruluna Ait Bir Adet Karar - Danıştay İçtihatları Birleştirme Kuruluna Ait Bir Adet Karar

33

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

b - Çeşitli İlanlar

185

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

186