İnteraktif CD

12 Aralık 2002 - 24961           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

- Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

3

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi Yönetmeliği

5

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

6

Tebliğler

- Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

7

- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

8

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2002/21)

9

- Kamu İhale Genel Tebliği (No: 2002/5)

14

- Kamu İhale Genel Tebliği (No: 2002/6)

17

- Kilis Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

18

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 989 Sayılı Kararı

19

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90