İnteraktif CD

11 Aralık 2002 - 24960           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Adalet Bakanlığı Müsteşarı İhsan ERBAŞ'ın Yargıtay Üyeliğine Seçilmesi Hakkında Karar (No: 551)

2

Yönetmelikler

- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği'nin Ek-27'sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Selçuk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi) Yönetmeliği

4

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/18)

10

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

11

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90