İnteraktif CD

10 Aralık 2002 - 24959           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali Babacan'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdüllatif Şener'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Sibel Horasan (Sarısoy)'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2002/108)

3

Atama Kararı

- 2002/4913 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda İstifa Nedeniyle Boşalan İkinci Başkanlığa, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, İbrahim Halil Çanakcı'nın Atanması Hakkında Karar

3

Yönetmelikler

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Akaryakıt Ölçü ve Stok İşlemleri Yönetmeliği

4

- Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

15

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 01-30/298-88 sayılı Kararı

17

- Rekabet Kurulunun 01-43/425-108 sayılı Kararı

20

- Rekabet Kurulunun 01-59/624-165 sayılı Kararı

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90