İnteraktif CD

08 Aralık 2002 - 24957           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dış İşleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- 2002/4918 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 310) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 310)

2

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/13)

3

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/14)

4

- Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ

14

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

17

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 978 Sayılı Kararı

19

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

32

c- Çeşitli İlanlar

65

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

76