İnteraktif CD

04 Aralık 2002 - 24956           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4914 Resim İlan Fiyatlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Gamze BAYRAM'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/107)

4

Atama Kararı

- Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Şener OKTİK'in Atanmasına Dair Karar

4

Yönetmelik

- Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

4

Tebliğler

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 264)

26

- Rekabet Kurulunun 00-45/476-261 Sayılı Kararı

26

- Rekabet Kurulunun 00-50/547-302 Sayılı Kararı

31

- Rekabet Kurulunun 01-10/102-25 Sayılı Kararı

35

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

c- Çeşitli İlanlar

180

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

186