İnteraktif CD

30 Kasım 2002 - 24952           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Harp Akademileri Yönetmeliğinin 37 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Ünütelerinde ve Boru Hattı İşletmelerinde Petrol Ürünlerine Uygulanacak Fire Yönetmeliği

2

Tebliğ

- Uluslararası Gzetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon; 2002/13)

8

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

9

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90