İnteraktif CD

27 Kasım 2002 - 24949           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

- Kurulşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi ile İlgili Tezkere

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

5

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No. 2002/16)

6

- İşkolu Tespit Kararı (No. 2002/17)

6

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Belirli Ürünlere Ait 2003 Yılı Kotalarının Dağıtımına İlişkin Tebliğ (No. 2002/9)

7

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

11

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90