İnteraktif CD

26 Kasım 2002 - 24948           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

2

- Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (AKSAM) Yönetmeliği

166

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

169

- Mersin Ünüversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

169

- Mimar Sinan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

173

Tebliğler

- 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

183

- 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sekötrel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sekötrel Dağılımı Hakkında Tebliğ

223

- Rekabet Kurulunun 99-36/368-235 Sayılı Kararı

228

- Rekabet Kurulunun 99-36/369-236 Sayılı Kararı

232

- Rekabet Kurulunun 00-18/179-97 Sayılı Kararı

235

- Rekabet Kurulunun 01-22/192-50 Sayılı Kararı

239

YARGI BÖLÜMÜ

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 15 Adet Karar

249

İlanlar

a - Yargı İlanları

289

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

340

c- Çeşitli İlanlar

469

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474