İnteraktif CD

24 Kasım 2002 - 24946           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 ve 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

3

Tebliğler

- Balıkesir Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı (No. 2002/12)

4

- Mardin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No. 2002/4)

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

7

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

c- Çeşitli İlanlar

70

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91