İnteraktif CD

20 Kasım 2002 - 24942 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 747 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Manisa Milletvekili Bülent ARINÇ'ın Seçildiğine Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3