İnteraktif CD

20 Kasım 2002 - 24942           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Başbakanlık Müsteşarı Dr. Füsun KOROĞLU'nun Görevinden Alınması ve Yerine Fikret Nesip ÜÇCAN'ın Atanmasına Dair Karar

2

Yönetmelikler

- İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlara Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/92/AT)

2

- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

67

- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

239

- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

404

Tebliğ

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Ait Tebliğ

615

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

617

b - Çeşitli İlanlar

755

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

762