İnteraktif CD

17 Kasım 2002 - 24939           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair İşlem

- Bakanlar Kurulu'nun Yeniden Kurulması İçin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 109. Maddesi Uyarınca, Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah GÜL'ün Görevlendirilmesine Dair Tezkere

2

Milletlerarası Sözleşme

- 2002/4854 Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi'nin Değişikliklerinin Onaylanması Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Cenk BOZBAŞ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No. 2002/98)

15

- Hükümlü Petek TÜRKMEN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No. 2002/99)

15

Atama Kararları

- Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlığına Ait İki Adet Atama Kararı

16

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Ait Bir Adet Karar

17

Yönetmelik

- İki veya Üç Tekrerlekli Motorlu Araçların Hız Ölçerleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/7/AT)

18

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 01-29/285-85 Sayılı Kararı

23

- Rekabet Kurulunun 01-40/402-104 Sayılı Kararı

34

- Rekabet Kurulunun 01-58/603-158 Sayılı Kararı

36

- Rekabet Kurulunun 01-58/605-160 Sayılı Kararı

39

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

48

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91