İnteraktif CD

14 Kasım 2002 - 24936           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Tayyibe Gülek'e, Devlet Bakanı M. Zeki Sezer'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4727 2002 - 2003 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

- 2002/4850 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ait Kadro Kararı

13

- 2002/4888 Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Kadro Kararı

14

Yönetmelikler

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yöntmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

60

- Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği

65

- Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

78

- Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

82

- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Uzmanlığı Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

83

- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

85

- Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik

87

- Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

89

- İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Kumandaları, İkazları ve Göstergelerinin Tanıtımı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/29/AT)

98

- İki Tekerlekli Motorlu Araçların Park Ayakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/31/AT)

110

- İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Yetkisiz Kullanımını Önlemek Amacıyla Tasarlanmış Koruyucu Tertibatlar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/33/AT)

119

- İki veya Üç Tekerelkli Motorlu Araçların Arka Tescil Plakasının Takılma Yeri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/94/AT)

125

- Kayıt ve Tescil Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

130

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

138

Genelge

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı. 2002/5) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı. 2002/5)

139

Tebliğler

- 2003 Yılı Fuar Takvimi (No. İTG-2002/6) - 2003 Yılı Fuar Takvimi (No. İTG-2002/6)

140

- 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

168

- 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

206

- 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

208

- 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

209

- İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No. 168/2002/08)

216

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/26 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/10 Sayılı Kararı

225

İlanlar

a - Yargı İlanları

233

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

234

c- Çeşitli İlanlar

368

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378