İnteraktif CD

12 Kasım 2002 - 24934           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4889 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Oalrak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

2

Yönetmelikler

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenelri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Muğla Üniversitesi Fonetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

11

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

76

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89