İnteraktif CD

11 Kasım 2002 - 24933           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2

- Muğla Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

15

- Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliği

18

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı (Esas No. 2000/2, Karar No. 2002/1)

29

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91